Huggormssanering Thomas Thunmarks ormsanering, Ledande i ormsanering/ ormsanerare sedan 1998

Video-möte-konsultation

 

Vid avtalat videokonsultation så får du en länk via sms och följ den länken och sedan tillåt förfrågan genom att delta i samtalet /mötet.

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer som skall användas

Önskat datum-klockslag

Övrig info.


Videomöte kan vara ett allternativ för olika bedömningar eller rådgivning där tex avstånd eller andra faktorer tex kostnad kan försvåra nackdel är att jag inte kan göra kompleterande undersökningar vid behov . Videomöte brukar vara mellan 10 och 20 minuter

Kostnad 425 sek inkl moms och datatrafik per påbörjade 15 minuter.

Tänk på 

Att ha mobilens batteri fullladdat.

Försök om möjligt undvik att rikta kameran mot solen eller andra starka ljuskällor.

Rör kamerarn rellativt sakta .

Använd om möjligt huvudkameran med bästa upplösning .

Använd om möjligt headset eller högtallartelefon.