Huggormssanering Thomas Thunmarks ormsanering, Ledande i ormsanering/ ormsanerare sedan 1998

Teknik

Orm( Herp)-cam

&

Drönare

Trådlös lokalisering och inventering av orm inomhus och utomhus.

 

 

 

 

Drönare kan användas i förstahand vid inspektioner av svårtillgänliga / större ytor  och inventeringar som tex skolgårdar etc. En av fördelarna är att i efterhand kunna scanna av stora ytor i dator vilket gör att risken minimeras att ögat missat något av värde. Drönare kan även användas inomhus på låg höjd innan ett" hög-riskobjekt" beträds .( Innehar drönarkort A1A3 A2 )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orm ( herp )cam är  ursprunligen framtaget för att kunna följa upp saneringar eller besiktningar inomhus eller utomhus hos skolor och företag men lämpar sig även för andra typer av objekt och frågeställningar. Systemet är helt trådlöst och finns mobiltäckning så fungerar vanligen även Orm-cam  1 uppsättning Orm-cam består av( 1) kamera , Laddningssladd eller powerbank, Kamerahölje, Stativ. Kamerorna drivs av batteri ,drifttiden varierar men en riktlinje är ca 1 vecka och kan behöva laddas efter behov, Alternativt så kan dom drivas med vanlig jordad godkännt elutag ( Jordfelsbrytare krävs vid utohusbruk ) Efter installation sköts allt härifrån och du behöver / kan inte göra någonting. Kamerorna går att flytta allt efter behov ! 20 enheter kan aktiveras och användas samtidigt . Monitorering och utvärdeing av det som framgår av video eller stillbilder sköts härifrån och resultatet meddelas snabbt vid upptäckta avikelser och kan då åtgärdas: Eller efter hyrestperioden.

Faq / Villkor,övrigt.

1. Enheten får endast användas för avsett bruk och på angiven adress ej riktad mot allmän väg etc, enheterna skall installeras så att det inte går att identiera personer  och der är oftast mycket enkelt, instruktioner och hjälp ges innan aktivering!

2. Inspelat material kan sparas upp till 30 dagar , eller överföras på usb-sticka etc / kostnad tillkommer.

3.Anonymitet ? Du kan närsomhelst avaktivera en speciell enhet via meddelade till mig eller utsedd person.

4. Inget material som monitoreras / detekteras utlämnas av mig eller utsedd person till tredje part  ,Materialet raderas efter hyreperioden!

5. Hyrestagaren förbinder sig att följa anvisningar .

6. Hyrestagaren är ansvarig vid förlust /eller annan skada  upp till 5000 sek plus moms per enhet .

7. Monitorering och antal enheter anpassas till frågeställningens art och diskuteras innan hyresperiodens start.

8. Hyresgivaren har rätt att vid missbruk eller annat inaktivera enheterna och då skall dessa omedelbart återlämnas / återsändande utan att avdrag görs för hyra av utrustningen.

9. Ingen manupilation av utrusningen är tillåten och varsamhet skall iaktagas .

Med reservationför ändringar.

 Beställning nedan

 

 

 

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Antal dagar?

Antal enheter ?

Objekts adress

Jag har läst och godkänt villkoren för uthyrning.

Objekt besiktigat eller motsvarande ! Datum

Ditt meddelande

Lämpliga användnigsområden 

 • Oro för ormbeståndet på tex utsatta objekt/ skolor , företag,tomter.
 • Inventering av bytesdjur
 • Distans monitoreing av både ormbestånd och bytesdjur tex sork
 • Lokalisering av ormar på "rymmen" i lägenheter / villor , djurparker etc.
 • Uppföljning av sanering 
 • Vid tveksamma fall som vid besikning bedömts hamna över "grönt"
 • Att beskriva i alla användnigsområden är omöjligt !
 • Orm-Cam är ett mycket bra hjälpmedel och kan vara  oftast i kombination med besiktning etc ett mycket bra komplement.
 •  Monitorering kan ske över hela Sverige och .Och förslag till fortsatt handläggning kan ges med hjälp av resultatet.
 • Ingen person behöver närvara fysiskt , allt sköts här ifrån ( undantag,- Laddning av enheter)!
 •  Ring för rådgivning !
 •  Alla enheter behöver inte vara aktiverade samtidigt .