Huggormssanering Thomas Thunmarks ormsanering, Ledande i ormsanering/ ormsanerare sedan 1998

Här kan du boka tid direkt för Sanering av Orm & andra tjänster online via hemsidan.

 0729-355122

 

 

Vänligen ta del av villkor och information nedan. Huggormar thomas thunmark

 • Din beställning skall godkännas av båda parter

 • Din beställning syns ej på denna sida utan du får en bekräftelse på att jag emottagit din beställning via epost eller annat

 • Kontaktman anses som beställare om ej annat angivits.

 • Använd gärna adress lämplig för GPS

 •  Av problemets art avgörs om prioritet är av vikt för vidare handläggning av ärendet.

 • Vid oklarhet eller frågor ,dra dig inte för att ringa!

 • OBS! vänligen fyll i alla nödvändiga uppgifter som behövs för fakturering och adress till er !

 • * Nödvändiga uppgifter.

 • # Obligatoriskt vid fakturakund. Kreditprövning kan komma att ske.

 • OBS! Dag för besök enligt ök kan ändras om tex omständigheter som  väderlek ej tillåter att arbetet kan utföras på ett tillfredställande sätt,och nytt datum bokas . 

 • Du kan ha blivit hänvisad av tex Anticimex , Naturhistoriska Riksmumuseet eller annat! Ansvarig för utförda arbeten är .Thunmarkshuggormssanering. 

 • Vänligen kontrolera er beställning ! Felaktiga beställningar kan lämnas utan åtgärd!

Betalningsvillkor

Kontant

Faktura 

Betalkort

Bankgiro.690-5269 ( SEB )

Fakturering kan även komma att ske via. 

Kontakt / Info >

 

Du kan göra din beställnig av tjänster antingen via Tel-0729 355122 SMS ,eller direkt via hemsidan.Erbjuder dom flesta betalningslösningarna.

Ditt namn* , Ev, Kontaktman ,Referens*

Din e-post*

Ditt telefonnummer *

Stad*

Adress *

Post nr*

Box*

Prioritet önskas? Ja/ Nej

Org nr , Fakturakund # Efter godkännande

Faktura-adress

Försäkringsbolag ärende nr#.Endast vid godkänd skada

Jag vill bli uppringd på tel

Information avsende din beställning*