Huggormssanering Thomas Thunmarks Huggormssanering Ledande i ormsanering sedan 1998

Här kan du boka tid direkt för Sanering av Orm & andra tjänster online via hemsidan.

Tel; 0729-355122 ( Säkrast )

 

 

Vänligen ta del av villkor och information nedan. Huggormar thomas thunmark

 • Din beställning skall godkännas av båda parter.

 • Din beställning syns ej på denna sida utan du får en bekräftelse på att jag emottagit din beställning via epost eller annat

 • Kontaktman anses som beställare om ej annat angivits.

 • Använd gärna adress lämplig för GPS.!

 • Prioritet? , när jag fått en beskrivning av problemets art avgörs om prioritet är av vikt för vidare handläggning av ärendet.

 • Vid oklarhet eller frågor ,dra dig inte för att ringa!

 • OBS! vänligen fyll i alla nödvändiga uppgifter som behövs för fakturering och adress till er !

 • * Nödvändiga uppgifter.

 • # Obligatoriskt vid fakturakund.

 • OBS! Dag för besök enligt ök kan ändras om tex omständigheter som  väderlek ej tillåter att arbetet kan utföras på ett tillfredställande sätt,och nytt datum bokas . 

 • Du kan ha blivit hänvisad av tex Anticimex , Naturhistoriska Riksmumuseet eller annat! Ansvarig för utförda arbeten är .Thunmarkshuggormssanering.

Betalningsvillkor

Kontant

Faktura ( Företag )

Betalkort

Bangiro.690-5269

Bank SEB

Godkänd för moms & F skatt

 

 

 

Till Kontakt >

Till Tjänster >

Kolla ditt väder >

 

Du kan göra din beställnig av tjänster antingen via Tel-0729 355122 SMS ,eller direkt via hemsidan.

Dom flesta betalkort går bra & Swish

Ditt namn* , Ev, Kontaktman,Referens*

Din e-post*

Ditt telefonnummer *

Stad*

Adress *

Post nr*

Box*

Prioritet önskas? Ja/ Nej

Org nr , Fakturakund #

Fakturaadress , efter godkännande

Försäkringsbolag ärende nr#.Endast vid godkänd skada

Jag vill bli uppringd på tel

Information avsende din beställning*