Huggormssanering Thomas Thunmarks ormsanering, Ledande i ormsanering/ ormsanerare sedan 1998

Beställning företag-kommun-etc

Här kan du boka tid direkt för Sanering av Orm & andra tjänster online via hemsidan.

 0729-355122

Beställning -Privatkund>

 

 

Vänligen ta del av villkor och information nedan. Huggormar thomas thunmark

  • Din beställning skall godkännas av båda parter
  • Din beställning syns ej på denna sida utan du får en bekräftelse på att jag emottagit din beställning via epost eller annat
  • Kontaktman anses som beställare om ej annat angivits.
  • Använd gärna adress lämplig för GPS
  •  Av problemets art avgörs om prioritet är av vikt för vidare handläggning av ärendet.
  • Vid oklarhet eller frågor ,dra dig inte för att ringa!
  • * Nödvändiga uppgifter.
  • # Obligatoriskt vid fakturakund. Kreditprövning kan komma att ske.
  • OBS! Dag för besök enligt ök kan ändras om tex omständigheter som  väderlek ej tillåter att arbetet kan utföras på ett tillfredställande sätt,och nytt datum bokas . 

  • Du kan ha blivit hänvisad av tex Anticimex , Naturhistoriska Riksmumuseet eller annat! Ansvarig för utförda arbeten är .Thunmarkshuggormssanering. 

Betalningsvillkor

Kontant

Faktura 

Betalkort

Bankgiro.690-5269 ( SEB )

Fakturering kan även komma att ske via. 

Kontakt / Info >

 

Du kan göra din beställnig av tjänster antingen via Tel-0729 355122 SMS ,eller direkt via hemsidan.

 

Företag-kommun

E-post*

Telefonnummer *

Stad*

Gata / väg

Post nr*

Box*

Prioritet önskas? Ja/ Nej

Org nr

Faktura-adress

Jag vill bli uppringd på tel

Kontakt-namn

Information avsende din beställning*