Huggormssanering Thomas Thunmarks ormsanering, Ledande i ormsanering/ ormsanerare sedan 1998

 

Huggormssanering , Ormsanering, Prevention , ormar inomhus, ormar i väggar.

Snake removal -Sweden & Eu-Konsultation avseende ormrelaterade problem . 

www.Thunmarkshuggormssanering.se-Länk

Sveriges & EUs första Ormsaneringsföretag etablerat 1998 

Vid Huggorm  Snok på Tomten & Fastighet & andra ormrelaterade problem.

Huggorm inomhus, snok inomhus , ormar i väggar. Kurser, Förebyggande av huggormsbett hos hund

Sanering av Huggorm och snok ,Besiktningar, Rådgivning.PreventionTjänster > Länk

Thunmarks Huggormssanering.Thomas Thunmark är ledande i ormsaneringstekniker & besiktningar och har utarbetat orginaltekniker för sanering av ormar sedan 1998.

Huggormssanering Thomas Thunmark .Ledande i år av praktisk sanering av orm & antal sanerade objekt inom Sverige & EU .Dispens från artskyddförodningen ,snok,hasselsnok,huggorm)

Samarbetar med  försäkringsbolag & andra skadedjursföretag

 

 Facebook obs, endast press.

 

 

 

Rådgivning.

Till/ "gör det självaren" som söker svar på sina funderingar och vill ha rådgivning i ensklda ärenden!  Det finns mycket info på hemsidan se FAQ att läsa ! Och sidan Du kan ställa din fråga är till för dig med allmänna frågor och lite mer riktade frågor. Hoppas sidan kan ge dig vägledning!

 

Frågorom svenska ormar?

2024-07-07

Vill rekomendera Facebook-gruppen , " Svenska ormar"

FskGuldfisken huddinge

2024-05-28

Efter incidenter med huggormar intill och på förskolans-gård så beräknar vi att kunna börja öppna-upp förskolans gårdar igen 2024-05 -30. med ökade självkontroller.

Lövhamra fsk 

2024-05-28

Besikning av förkolans gård kommer att göras avseende orm 2024-02-29.

FÖRSKOLAN albastern .

2024-05-24

Ingen orm kunde lokaliseras vid besikning .

Förskola göteborg

2024-05-24

Efter fleråriga problem med huggorm på förskolan har jag nu lagt fram en åtgärdsplan .

Eklunda förskola

2024-05-24

Efter flera incidenter med snokar inomhus och på förskolegården beslöt personalen att flytta barnen under 2 dagar till intillliggande förskola.

Nymetod

2024-04-15

Ormar kan i vissa fall vara mycket svåra att lokalisera tex i väggar eller mörka platser inomhus, Länk>>

Huggorm är uppe av och till  nu över stora delar av landet och en liten varning är på plats till hundägare!

2024-03-04

Görvälns.slott

2023-08-24

Sanerat på huggorm 2016.Under uppsikt sedan dess fyra ggr per år och nu ua avseende huggorm , finns lite snokar och ska vara så

Jungmannensförsola , Värmdö

2023-08-17

Skolgården inspekterad och bedäms U:A

Huggorm , Green Storage

2023-08-17

Den huggorm som kunder sett bland föråden är infångad och ingen misstanke om att det skulle vara flera!

Kullerstenens fsk

2023-07-17

Dom ormar som bedömts vara huggorm på skolan är snok och utgör ej fara.

Förskolan kärrspiran

2023-07-17

Dom befarade huggormsbett som elever visat och sökt vård för har jag bedömt som icke huggormsbett. Och dom försiktighetsåtgärder som vidtagits har ej kunnat påvisa huggorm.

Ormar inne på Eklunda förskola.

2023-05-31

Ett mindre antal ormar har i samband med parning tagit sig in på skolans avdelnigar,Det befarades att det även rörde sig om huggorm ,Skolan stängdes men är åter öppnad efter 2 dagar med kontroller och sanering. Inga huggormar hade tagit sig in , Det rörde sig om snok.

Jensen -Förskola

2023-04-12

Jensen fsk

Norlandia Förskolor, uppfinnaren-Uppsala

2023-04-12

Pemanent preventivt skydd skall instaleras delvis på skolan med början nästa vecka. Det har varit en del problem med huggorm.

Fskolan-Granatäpplet

2022-08-29

Den orm som setts inomhus är troligen snok-unge , Ej påträffad men utgör ingen fara.!

Stadsmissionenskollo

2022-08-29

Statsmissionens kollo har sanerats och normala förhållanden räder igen.

E-mail adress fasas-ut och ersätts.

2022-08-29

Jag kommer fasa-ut den Email adress  företaget haft sedan länge pga att den missbrukas i olika forum , dels på asiiatiska fb profiler och på några forum, jag har försökt byta lösenord etc utan resultat.

Inovitaskolan

2022-08-29

Efter ett huggormsbett på skolan förra veckan så har vi nu släppt avspärrningarna och hoppas allt går bra!

Man i Växjö såg orm i toalett

2022-07-27

Flera åtgärder har utförts i sammarbet med Växjö bostäder för att råda bot på det inträffade.

Delaval-Tumba

Uppdatering.

2022-07-27

Den huggorm som infångats i personal-utrymme har varit ensam och ingen misstanke om flera ormar alltså.

FörskolanLånge Erik

2022-06-16

Förskolan ispekterad och ett mindre område avspärrat tills vidare . Ingen skada skedd.

Uppfinnarensförskola

2022-05-10

Inspektio & utredning pågår och ingen skada skedd.

Länna -fsk

2022-04-23

För kännedom, Inventering avseende huggorm kommer att ske med tanke på den Incident som inträffat förra våren och jag är alltså inte där pga något nytt tilbud. Mvh Thomas Thunmark

Görvelnslott

2022-04-23

Jensen -förskola

2022-04-23

Förskolegården besiktigad och inventerad avseende huggorm.

Info!

2022-02-19

Huggorm börjar dra sig uppåt sporadiskt i landet.

Oro, Fsk Korallen

2021-09-11

Till er som har oro för ormar inne på förskolan , Hitintills är det ofarligt vad vi kan se så här långt  och sanering pågår. Mvh Thomas Thunmark

Hyreshus-Eskilstuna

2021-06-15

Stengrund. / ingång till .hyreshus är nu sanerat och inga fler huggormar har tillkommit,ärendet avslutat.

Källbrink-skola

2021-06-15

Misstake om huggorm på skolan visade sig vara ofarliga Koppar-ödlor! Gården är nu åter öppnad.

Länna skola

2021-06-13

Avseende det inträffade på skolan är min utredning klar och överlämnad till berörda, Mvh Thomas Thunmark

Snickarbarnens förskola

2021-06-02

Oro?

Jag har tilsammans med tekniska fastighetsförvaltaren( Värmdö kommun) besökt förskolan och det jag kan konstatera är att det rör sig om snokar intill och på skolgård, Vi har inte släppt ärendet men i dagsläget på det som framkommit  nu så avvaktar vi ytterligare åtgärder tillsvidare.

Vårtecken

2021-02-26

Huggorm är nu uppe i stora delar av landet.

Orm i källargång , Nynäshamn

2020-10-09

Den orm som hittades i källargång är infångad och åter hos sin ägare. Ärendet är avslutat.

Orm i uppsala,

2020-06-18

Ärendet avslutat !  Butiken åter öppnad .  En utredning som innehåller fyra A4 sidor är överlämat till  företags-ledningen.  Mvh Thomas Thunmark

Orm i uppsala, Press / media

UPPDATERAD!

2020-06-15

Sanering pågår enligt plan. Onsdag den 17 Juni har vi för avsikt att meddela berörda myndigheter våra sammantagna bedömmningar och åtgärder och annat i ärendet. Därefter om intresse / kvarstår så kommer en pressträff att planeras Onsdag. kl 12 00 , Vänligen ring för närmare info om plats säkrast kl 09-00 eller efter 11-00 ! ( Med resvartvation för ändringar )

Mvh Thomas Thunmark / Nelins

Press/ Media

2020-06-13

Då ärendet avseende orm i uppsala väckt ett stort medialt och allmänintresse avser vi att hålla en presskonferens när vi anser att antingen ärendet är avslutat eller annat av vikt kan meddelas. Vi kommer tills detta datum meddelas inte kunna svara på fler frågor. Vi hoppas på en bra upplösning i deta ärende ! Mvh Thomas Thunmark / Nelins 

Nyhet

2020-06-08

Först i Sverige nu även med utbildning i förebyggande avseende huggormsbett hos hund.Läs mer under fliken!

2020-02-17

Rabatterad besiktning av tomt avssende huggorm under mars -Till erbjudande>

Orm ihisschakt

2019-07-19

Till hyregäster som hört "rykten" om orm i hisschakt, Det stämmer och är helt ofarligt "Nyfödd/a" Snok/ Snokar! Vi kommer att följa upp detta nästa vecka för att om möjliigt hitta en infart

 

Inbokade arbeten?

2019-04-22

Till er som väntar på att få era inplanerade men icke akuta arbeten utförda. Tyvärr så har jag fastnat i två stycken akuta ärenden ! Och som ligger i prioritet . Jag hoppas ni har förståelse för detta och nytt datum och tid kommer att bokas när jag vet närmare besked. Mvh Thomas Thunmark

Till berörda stationsgatan Halmstad

2019-04-21

2019-03-30

Boka kontroll och eventuell sanering av din tomt avssende huggorm 20% under mars-maj..Länk

2019-03-29

Dags för den årliga påminnelsen, främst till hundägare ! Huggorm är nu uppe och solar  vid deras öv-platser !

Recensionpå Google?

 

2019-03-14

Det har uppdagats att skrivna recensioner inte publicerats på Google!

Trots att avsändaren gjort rätt och det ser ut för avsändaren att den publicerats, Felsökning pågår och ber om ursäkt om jag inte svarat , jag har helt enkelt inte fått dom !

Du kan skriva kommentar eller recention HÄR >

Nyhet

2019-02-11

Våren börjar närma sig, Huggorm har sporadiskt börja komma upp ovan jord,men nu i korta stunder.

 

Nyhet!

Sork & ormavisande medel !

2018-10-07

Test-pilot?

Jag har nu kommit så pass långt i framtagandet av orm & sork avisande medel att det är dags för en större utvärdering av produkten ,om du vill vara med att utprova produkten , välkommen att anmäl ditt intresse!

Länk

Bett av Huggormsungar

2018-09-11

Ett antal bett av huggormar hos barn i sept har inträffat som jag varit inblandad i. Se upp vid tex stubbar , rötter ,under stenar ,om du behöver hjälp att checka detta ring! Jag tror det här kan hålla på en bit in eller slutet av oktober !

slut på Huggormsserum hos leverantör

2018-06-24

Det finns två godkända antidot mot Huggormsgift " Venom", Ena är Vipera-tab, andra är Zagreb vipera antidot. Båda fungerar som antikroppar mot Huggormsbett. Störta skillnaden är att Zagreb serum är framkallat på häst och har förr varit farligt pga framkallande av" serumsjuka" -Jag tror att nu mobiliserar man lagren för humanvården .och möjligen kan det ta slut på veterinär sidan, Så förslag är att vistas ni Huggormsrika marker med er hund. Kolla med er veterinär om "serum" finns tillgängligt? Tror dock att dom större djursjukhusen kommer att kunna ha det i lager.

Älvkvarnsskolan,Rissne

2018-06-12

Jag får förfrågningar avssende Huggorm på skolan av undrande föräldrar! Det stämmer att det har nyligen varit Huggorm på en del av skolgården och vid senaste  besiktning gjord 06-12 så går det ej att påvisa att det längre förekommer Huggorm på skolgården. Övriga frågor i ärendet hänvisas till skolledning.

Länsstyrelsen i Östra götaland.

2018-06-08

Tackar Länsstyrelsen i östra götaland för ett trevligt möte som "pryo" vid besiktning av skolgård i Linköping, Trevligt att dom på ett bra sätt intresserar sig i att se en verlighet. Tycker också att det är föredömligt ! Mvh Thomas Thunmark

 

2018-05-19

Jag får in samtal dagligen nu om Huggormsbett hos både människa och husdjur, Huggorm är nu aktiva och "snabba" till att försvara sig ! Flera berättar om att dom blivit bitna när dom försökt fånga in Huggorm med händerna! GÖR ALDRIG DET! Diken, buskage är högrisk gå inte i dikeskanter , stoppa inte in händer i buskage är några råd-!

Huggorm & Snok är nu aktiva i hela landet.

 

2018-04-21

Huggorm

2018-03-25

Viss observans!

Huggorm börjar dra sig uppåt och Huggormsbett hos hund har observerats i helgen!

2017-09-05

Du kan förbeställa säkerhetsbesikning av Huggorm nu till förmånligt pris-

Gör det själv ?

Nyhet !

2017-08-26

Förskolan Gläntan ,Lindesberg

2017-08-23

Till berörda, Jag vet att det gått ut en Varning om Huggorm på skolan !

Jag har slutbesiktigat skolan i dag och kan inte se någon kvarvarande trafik av orm under besiktingen, Men vi håller delar av skolgården stängd till Måndag,Och vid ytteligare problem kommer vi återuppta arbetet.

Mvh Thomas Thunmark

Prioritetsläge föreligger nu !

2017-07-24

Jag är tvungen att prioritera dom ärenden som jag bedömmer kan utgöra risk för personskada,Huggorm skall snart föda sina ungar "juveniler" och Huggorm och tex orm inomhus / fasader / skolor etc är inom prio,,Snok ärenden hamnar lite under i prio av förklarliga skäl. Om dom inte är tex inomhus etc.
Mvh Thomas Thunmark

Dagens Nyheter

2017-07-24

förtydligande ur Dagens Nyheter

Snokar är en snabb och rörligare orm än Huggorm och kan därav vara svårare att sanerar plus att dom  ser mycket bra och vissa arbeten sträcker sig från några timmar till månader . Sammanfattning Huggorm är farligare att ha i sin närhet men oftast lättare att sanera än Snok .

Pga hög arbetsbelastning

2017-07-22

Jag ligger ur fas tidsmässigt ca 1,5 v just nu pga hög arbetsbelastning men jag har inte glömt något ärende och viss prioritet föreligger. Hoppas ni har förståelse för detta och om frågor finns så bara ring. Mvh Thomas Thunmark

Försäkringsärenden?

2017-07-06

Försäkringsärenden skall anmälas till respektive försäkringsbolag och deras sedvanliga rutiner !. Vid godkänd skada bifogas skade-nr i beställningen.

Mvh.Thomas Thunmark

Ormar vid altaner

2017-07-06

Varje år vid den här tiden brukar det bli ett problem för många med ormar som uppehåller sig vid altaner,det är ca 90 % Snok av gångerna och det får nog inräknas som en sanitär olägenhet.Jag är medveten om att många tycker det är obehagligt av många anledningar!. Skälen till att det blir så här kan tex vara äggläggning, Ömsning av skinn, Skyddsökeri, Jakt med mera. Är det frågan om snok? Så kan man i princip säga att man inte behöver åtgärda det av säkerhetsskäl.Men om man tycker det är obehagligt eller av annan anledning så bör dom tas bort. Kan man inte det själv så utför jag det! Men det kan många gånger vara lite trixigare än man först kan tro. Fota alltid vid ormar på tex altaner är mitt 1a råd. Drar dom sig upp i paneler och uppehåller dom sig nära altandörrar etc  ring ! .Huggorm på altaner bör nästan alltid saneras!. Mvh Thomas Thunmark

2017-07-03

OBS! EMAIL!

2017-06-30

Tyvärr så hamnar en del e-post fel, så se alltid till att din e post nått mig om du ej fått något svar eller någon form av återkoppling.

2017-06-16

Jag har lagt upp en video på You tube, Som visar lite om hur huggormar hugger.Sök på Huggormsbett You tube.

2017-06-11

2017-06-10

 Det är på sin plats med en upplysning för tex hundägare! Huggormar uppträder nu lite annorlunda mot vad man kan förvänta av  mitten på Juni, Dom har en tendens att vara kvar nära sina övervintringsplatser nu enligt vad jag kan observera och förhållandena liknar mer början av Maj månad fast vegetationen är högre!, Dvs att dom ligger gärna och solar "trycker" i tex nära rotsystem, skogskanter och  och kan vara svåra att upptäcka nu, men dom försvarar sig ganska ordentligt!  Dom är uppe men är alltså svåra att se ! Lokala skillnader förekommer

 

 

2017-06-07

Jag har bedömt bilder som en service i många år gratis och det är tidskrvände ! Jag kan bedöma bilder och ge utlåtande men inte som en gratistjänst om vi inte redan har en kundrealtion.  Ledsen för det här men det tar för mycket av min arbetstid och engagemang ! Det finns andra instanser som kan bedöma bilder och ge utlåtande tex Naturvårdsverket / Länstyrelsen  Mvh Thomas Thunmark 

Så fångar du in en huggorm utan att göra den "arg"

2017-05-26

Här får ni lite tips om hur ni själva kan fånga in Huggorm på tomten utan massa krångel med hinkar o krattor etc,,Om ni skriver in som det står ovan.

Använd lämpliga skydd! Att jag inte " ville använda" handskar beror på att jag är van och att ibland tycker jag det är enklare utan, Men till er som tänker försöka .Använd stövlar & handskar Lycka till Och var försiktiga och tänk på vad ni gör så går det bra -Självklart släpper ni ut den i det fria sedan! Mvh Thomas Thunmark

Nyhet

2017-03-01

HUGGORM har börjat vandra upp från sina övervintringsplatser,men lämnar dom inte längre stäckor än ca 10 meter,Viss Varning föreligger ända för tex hundägare.

Nov-19->

2016-11-18

Jag kommer att befinna mig hos Billeruds i Värmland i saneringsärende och hänvisar till annan instans tex länsstyrelsen vid akuta problem under perioden men nås på tel

Mvh Thomas Thunmark

Förhandsboka Översikt/ Besiktning av din tomt eller sommarstuga redan nu.

2016-09-28

Köpa hus eller vill du ha ditt hus & tomt kollat avseede ormar så kan du  du förbeställa det av mig redan nu. Med erfarenhet av ca 2500 tomtbesikningar sedan 1998.

 Rabbaterat Förhandsbokningspris

3250;-inkl moms, 5 mils restid ingår.

Period-Mars-Maj

Thomas Thunmark

Till betällning av erbjudande >

Västra götaland

2016-09-07

Under resten av veckan kommer jag att befinna mig i västra götaland i sanerings ärenden och är tillbaka i Stockholm troligen nästa vecka, Under tiden hänvisar jag till Naturvårdsverket eller annan instans , Jag nås på tel. Mvh Thomas Thunmark

Ung Cancer

Insamling

2016-09-01

Ung Cancer har nu bytt hemsida och insamlingarna flyttar inte med automatiskt.

Målet om 10000 uppnådes via hemsidans insamling med 101% under perioden Maj-juli Och jag har fått ett personligt mail ifrån Ung Cancer med ett tack,och vill härmed vidarebefodra det till er som bidrog.

Medarbetare/ sanerare 

2016-08-29

Under våren 2017 kommer det att vara aktuellt med att företaget behöver en eller flera medarbetare i företaget, gärna ifrån västra götaland och mellersta Sverige. Känner du att det skulle kunna vara av intresse för dig så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till mig.och berätta i korthet lite om dig själv via email-funktionen. Obs körkort krav!/ Utbildning sker internt i företagets regi

Mvh Thomas Thunmark

  1. Bokning

2016-08-07

Det börjar lätta lite nu och nu är det största problemen i huvudsak orm inomhus eller Ungar. Och det har att göra med att dom är på väg tbx till sina öv-platser bland annat, Men jag kan nu åter ta emot nya ärenden. Mvh Thomas Thunmark

Bokning!?

2016-08-03

Jag är nu fullbokad och försöker hinna med dom ärenden som väntar ! Och kan just nu tyvärr endast ta akut ärenden.tex Orm inomhus eller av direkt hotande karraktär.

Repellerande-avvisande medel mot orm är uppdaterad.

2016-07-07

Jag har i dag skrivit en uppdatering avseende avviande medel under fliken Huggormar & Snokar, -Läs här

 Huggormsfödslar

2016-07-07

Dom första frågorna har kommit rörande "ormungar" Det är lite tidigt dom första födslarna jag personligen har sett har varit tidigast i mitten av juli, och om man observerar "ormungar" nu så är det till 99,9 % huggormsfödslar , ungarna är ca 15/ 20 cm längd..och därmed är vi inne i andra halvan av sommaren så passa på att njut!.Thomas.Thunmark

Önskar trevlig midsommar

2016-06-23

Öppnar åter måndag  27-6.

Sanering av skolgård !

2016-06-13

Sanering av skolgård pågår nu och jag beräknas vara klar till på torsdag eftermiddag ?. Om jag inte kan svara på tel vänligen tala in på telsvar eller smsa, Mvh Thomas Thunmark

Målet om 10000 till Ung Cancer uppnåt i dag,Utan er kunder hade vi självklart inte klarat det (tummen upp ). Mvh Thomas Thunmark

2016-06-12

Torsdag-06-09

2016-06-08

Öppet 08.00-13.00 vid brådskande ärende efter 13.00 vänligen skicka sms eller telsvar.mvh Thomas Thunmark

Email, Skickade !

2016-06-06

Jag är fortfarande lite osäker på email funktionen och statusen på den.Men jag har i dag skrivit flera besiktnings & övriga utlåtanden till dom det berör,Om någon vet med sig att dom saknar sitt email / protokoll på utsatt tid vänligen hör av dig så skickar jag ett nytt försök,hör jag ingenting så räknar jag med att ni har fått dom och allt är i sin ordning. Mvh Thomas Thunmark

Tidsbokning

2016-05-31

Nästa lediga tid för bokning av sanering är Måndag 6-6 Tider? ev finns reserverade för ärenden av högprioritet men jag är anträffbar på mobil.Mvh Thomas Thunmark

Felet avhjälpt,Email ?

2016-05-14

Det verkar nu som beställning och Email åter fungerar men du ska alltid ha en bekräftelse att jag emottagit . Så har du inte fått det snarast så ber jag er/ dig att åter kontakta mig på tel för säkerhets skull.Mvh Thomas Thunmark

Email.Beställning

2016-05-13

Idag fredag har ett fel i beställningsfunktionen uppstått! Och det innebär att jag ej kunnat emot er beställning,felet är nu anmält till supporten och hoppas att det åtgärdas snart.

DU/ ni som har skickat beställning av tjänst ber jag höra av er på tel igen. Ber om ursäkt för det inträffade jag meddelar när felet är löst.Mvh Thomas Thunmark

OBS!

2016-05-10

Det är nu en hög aktivitet hos Huggormar och jag har fått in över normalt med frågor osv avseende Huggormsbett framförallt hos hund .Och vill härmed göra er uppmärksamma på detta faktum. Mvh Thomas Thunmark

Beställning av tjänst

2016-05-07

Måndag 16 -5 är närmsta tid som är ledig för tjänster,Jag är i ett prioriteringsläge pga hög belastning. Akuttid finns inplanerad för tex ormar på skolor, orm inomhus etc. Och jag kan nås på Mobilen.Thomas Thunmark

Huggorm

2016-04-18

Huggorm börjar nu utöka sina vandringar ifrån sina öv platser och är nu mer allmänt förekommande än lokalt.

Nyhet

2016-04-02

Skydsutrustning/Gör det själv-kitt nu åter på lager. >

Klicka på länken ovan för beskrivning.

2016-03-05

En påmminelse och kanske en liten varning! Huggorm börjar nu komma fram och börjar sola vid sina övervintringsplatser.Så hundägare tex är informeade.

Huggorm,Kursgård

2016-01-16

Till berörda avseende ormar i ventilation ,kursgård, Det har varit en Huggormsfödsel i ventilationstrumman eller i dess närhet och dom jag påträffat och sanerat har alla varit uttorkade och döda,Läckan är nu lokaliserad och åtgärdad och risken för ytterlligar problem är minimal och fastighetsägaren har fått del av rapport och åtgärd. Mvh Thomas Thunmark

Nyhet

2015-08-29

OBS! Under fredagen 28-8 2015 har det varit problem att komma fram på min mobil ! Jag har felanmält det och hoppas att det är problemfritt och åtgärdat nu ? Det går att skicka Sms.Thomas Thumark

2015-08-16

Till berörda och undrande! I Rågsved

Det har varit täta Ormbesök i lägenheter och viss misstanke om icke inhemska ormar . Det jag fångat in i hus / lägenhet  nr 117 har varit Snok och det hela är tilsvidare avblåst och vi följer utvecklingen. Mvh Thomas Thunmark

Skyddsutrustning

Gör det självkitt>

2015-07-28

Skyddsutrustning & hjälpmedel att fånga in Huggorm ,"gör det självkitt"

Det finns enstaka par av handskar kvar i damstorlek resten är tyvärr slutsålt för sässongen och nästa köp kan göras våren 2016.

Nästa lediga tid

2015-07-14

Nästa tidigaste tid för sanering eller besikning är Tisdag-21-7 med resv för återbud

För Info.

Söderåkra skola -Torsås

2015-07-08

Jag skall enligt överenskommelse med fastighetsförvaltaren i kommunen göra en uppföljande besiktning av skolan under första halvan av Juli och det är av den anledningen jag kommer att befinna mig på skolan,Ingenting nytt i dag talar för att det i utlåtande jag givit i Maj skulle ha ändrats,Utan det är nu en endast uppföljning av ärendet enligt tidigare planering.Mvh Thomas Thunmark

Uppsala, (lägenhet)

2015-06-25

Till dom ev berörda grannar etc. Saneringen anses slutförd och ingen risk som sammanhänger med det ärendet finns längre.

www.norrteljetidning.se

Reportage

2015-05-09

Det finns ett  kort reportage med en webb Tv snutt om arbetet .Klicka på länken ovan och sök på Huggorm i sökrutan om du vill se.

Huggorm & Snok.

2015-04-27

Huggormar & Snokar har börjat lämna sina övervintring / parningsplatser. Och får nu ses som mer allmänt förekommande än lokalt.

Snokparning

2015-04-20

Snokar är i  parning nu och mitt råd är om ca 1till2v så har dom splittrats och går åt varsit håll, Men om så önskas och dom är väldigt många tex eller annat skäl så kan jag flytta dom åt er. Men allmäna råd är ´nog att avakta utvecklingen. Vid osäkerhet ring för ev rådgivning.

Nyhet

För gör det självaren! (Skydd)

Infångstkitt.

För högsta säkerhet vid infång själv av Huggorm på tomten

2015-04-18

Du kan beställa infångst kitt bestående av , Skyddshandskar,Tång, Transportlåda. Handskarna är av samma typ som jag använder och finns att beställa i Dam eller Herr storlek. Bruksanvisning. Till sida

Bilder

2015-04-17

För att bifoga bilder på ev ormar eller annat så måste det bifogas via särskild Email eller via Sms/MMs.

Nyhet

2015-03-14

Nu är Huggorm uppe troligen över hela landet. Kan vara värt att veta för hundägare tex. Mvh Thomas Thunmark

2014

Rekordår avsende Huggormsbett i Juli fick Giftinformationscentralen över 200 frågor avsende Huggormsbett

2014-08-08

Delavall , Tumba 

Huggorm som infångats i personal-utrymme har varit solitär , ingen misstanke om fler ormar i dagsläget,

Delaval

Den orm som infångats i personalutrymme är flyttad. Ingen misstanke om flera ormar.

Delaval

Huggorm i personalutrymme , Infångad och flyttad, Inga fler ormar än denna misstänks inom området .

Jensen-förskola

Besikningar / Inventerigar på förskolan är klara för denna gång.

Orm i källare, Nynäshamn

Den orm i källargång, är infångad och åter hos sin ägare det var den som orsakat stopp i golvbrunnar. Men ärendet är därmed avslutat. Thomas Thunmark

Orm i källarutrymme,Nynäshamn

Den orm som förosakat oro i källare är infångad och åter hos sin ägare ( Majsorm) Det är även den som föroraskat stopp i golvbrunn. Inga fler på rymmen vad vi vet ! Mvh Thomas Thunmark

Ormi källare/ huslänga,Nynäshamn

Orm som förorsakat oro i källare och förorsakat stopp i golvbrunn är infångad och åter hos sin ägare. Alltså föreligger ingen fara nu vad vi vet ! Mvh Thomas Thunmark

Bedömning & utlåtande av foton

Från och med September 2020 , bedömer jag foton via mms mot en avgift a 150 sek via 

Obs! Privat-kunder.

Jag kan för närvarande inte åta mig privat-kunder undantaget ormar i väggar etc. Jag är tvungen att prioritera företag och kommunala arbeten ! hänvisar till tex Naturvårds verket tillsvidare . Mvh Thomas Thunmark

Obs!Privatakunder!

För närvarande kan jag ej åta mig privata kunder om det inte är försäkrings-ärenden eller tex inomhus / väggar . 

Hundägarkurs

Hundägarkurs planeras i samarbete med K9narc.se kursens innehåll syftar till att förebygga huggormsbett hos hund, Besök K9narc.se Facebook för närmare info. Länk till hemsida

 

Hundägarkurs

Hundägarkurs för att förebygga huggormsbett hos hund planeras i samarbete med . www.K9narc.se besök deras facebook-sida vid intresse och info. länk

Blidö-Ljusterö, No Go!

Jag får frågor / beställningar avseende arbeten , Men har sedan några år avstått arbeten på Blidö / Ljusterö-Vänligen sök på nätet efter annan leverantör av tjänster. Mvh Thomas Thunmark

Blidö/ Ljusterö

Jag får / frågor beställningar från Blidö/ Ljusterö., Men åtar mig tyvärr inga arbeten där längre , Vänligen sök på nätet efter annan leverantör, mvh Thomas Thunmark

Förhandsboka besiktning av din tomt våren 2017

 

Köpa hus ? eller vill du ha ditt hus & tomt kollad avseende ormar så kan du förhandsboka en översikt/ besiktning till rabbaterat pris redan nu. Förhandsbeokningspris 3250- sek inkl moms 5 mils restid ingår, Period-Mars -Maj.- Ej företag.